Stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vi är mycket glada att Leader Södra Bohuslän har prioriterat vårt projekt och Jordbruksverket har beviljat vår ansökan om projektstöd.

Syftet med projektet är att främja social hållbarhet, gemenskap, inkludering och samverkan
genom att skapa en mötesplats för att få fler aktiviteter att skapas både i den egna
verksamheten och för andra verksamheter under hela året.

Målet med projektet är att färdigställa övervåningen med trappor, balkongräcke och målning
och på så vis skapa en mötesplats.

Projektet består i uppstart med byggare, inköp av material och utrustning, målning,
installation av trappor, montering av glaspartier balkong, montering av räcken balkong samt en
invigning.